Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, gruppelederen og en kasserer. Derudover skal der være mindst 3 medlemmer valgt blandt ledere og forældre. Bestyrelsesformanden og kasserer vælges blandt forældrene. Bestyrelsen mødes typisk 6 gange om året og drøfter gruppens økonomi og lægger planer for de fremtidige aktiviteter for gruppen.

Bestyrelsen vælges på Grupperådsmødet, som afholdes en gang om året inden d. 1. marts. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Som medlem af bestyrelsen kan du tage aktivt del i dine børns fritidsaktiviteter og være med til at præge gruppens udvikling.

Som forældre er du altid velkommen til at kontakte formand Marlene Elbæk Munk på e-mail Marlenemunk4050 [at] gmail [dot] com.