Mikro

Kontingent

Det koster 1300 kr årligt at være medlem af Ræven Skibby Trop og Flok. 

Kontingentet betales med 650 kr. 1/2-årligt med betaling inden 31/3 og 30/9

Ved opstart efter 1/1 og inden 1/4 eller opstart efter 1/7 og inden 1/10 betales fuldt kontingent for 1/2-året.

Ved opstart efter 1/4 og inden 1/7 eller efter 1/10 og inden 1/12 er halvåret gratis.

Det er spejderens eget ansvar at sørge for at betalingen er overført til Ræven Skibby Trop og Floks konto rettidigt.

Overførslen skal ske til vores konto i Nordea

Reg nr: 1344 - kontonr: 8979739843

HUSK at angive spejderens navn og gerne medlemsnummer. (IKKE spejdernavn)

 UDMELDELSE SKAL ALTID SKE SKRIFTLIGT TIL KASSER ANNE HEGESTAND PÅ AH [at] ATLAS-AS [dot] DK